pest карикатури

Разделно сметосъбиране


трябва да има кофа и за политически отпадъци. И бая голяма кофа трябва да е...
<< >>