Аман от тия протестиращи!

Аман от тия протестиращи!