Барад Олигур

Барад Олигур

мрачната кула на силите на мрака..