Бял дрон

Бял дрон

Бял дрон ме преследва в живооота

и неизменно след менЕ върви!

Подобни карикатури