Да изтупаме нафталина от седесето…

Да изтупаме нафталина от седесето…