Да ми ядете моята…

Да ми ядете моята…

работа, работа, работа