Какъв?!

Какъв?!

Тия хора ще ме оставят без работа