Ляв завой

Ляв завой

с пилене на гумите на ладата…