Месото е убийство! КреМвирша не е месо!

Месото е убийство! КреМвирша не е месо!

Подобни карикатури