Ние сме като ластик

Ние сме като ластик

Е… почти…