Портрет на пловдивския шофьор

Портрет на пловдивския шофьор

0:00 Зелен сигнал

0:05 “Май светна зелено”

0:09 “Ся съединителя или спирачката трябваше да отпусна”

0:13 “На къде беше първа скорост”

0:19 “Хм,”