Работното бюро на Сиромахов

Работното бюро на Сиромахов

от къде идва термина “сиромахвам”