Разделно сметосъбиране

Разделно сметосъбиране

трябва да има кофа и за политически отпадъци. И бая голяма кофа трябва да е…