Родната полюция ни пази!

Родната полюция ни пази!

И са изключително загрижени за нас!

Подобни карикатури