Свобода…

Свобода…

Когато се удариш… в решетките на твойта свобода…