Селският дилижанс

Селският дилижанс

Перлата на СКГТ…

Подобни карикатури