Учителят Дядо

Учителят Дядо

…нека селото бъде с теб