Черно море! Много е добре!

Черно море! Много е добре!

И на плажа трактор

татрата те…